Secció Internacional

SECCIÓ INTERNACIONAL

Els projectes internacionals ofereixen als joves la possibilitat de pensar globalment i actuar localment. A més d’ésser una oportunitat per conèixer diferents països i cultures i desenvolupar competències personals, educatives i professionals.

Els intercanvis permeten a grups de joves de dos o més països conviure plegats en un dels països d’algun dels grups participants. Es porta a terme un programa de treball (amb tallers, exercicis, debats, activitats, etc.) dissenyat amb els mateixos joves. Els intercanvis permeten desenvolupar competències, augmentar la sensibilització en relació a temes socials i conèixer nous països i cultures. Segons el nombre de països implicats, un intercanvi pot ser bilateral, trilateral o multilateral.

El programa d'intercanvi de voluntaris. finançat per Erasmus+, permet als joves de participar activament en una organització en altres països del de residència. Aquesta experiència ofereix a les persones joves voluntàries la possibilitat d'entrar en contacte amb altres cultures i idiomes, per dur a terme una tasca de voluntariat, no remunerada, en un ampli ventall de sectors, com el medi ambient, les temàtiques socials i les culturals. Com a entitat no només enviem voluntaris a l'estranger si no també rebem voluntaris d'altres països.

Des del 2016 vam començar la recollida de fons per donar-li una escola als nens i nenes del poble de Gumal, al Senegal. En el març 2019 hem finalitzat les obres i ara l'escola a Gumal és realitat. Avui, seguim treballant en aquest projecte de suport a l’escolarització i seguim recaptant fons per donar-li banquetes noves, material escolar i una escola en condicions al poble de Gumal.

Hem estrenat la cooperació amb l’entitat Uganda YouthSkills, que es troba a la ciutat de Kampala. UYS és una important entitat que presta servei assistencial a molts infants i adolescents exsoldats i orfes per la situació del Congo, a més de la població juvenil local. Amb UYS hem desenvolupat dues accions principals:els hi hem enviat els beneficis de la Kantina Solidàriade l’IES Júlia Minguell per donar suport a les activitats socioesportives per a la inclusió; els hem acreditat i els hi hem donat suport per entrar a la xarxa de StreetfooballWorld.

WINS és un projecte esportiu de Erasmus+ que treballa amb l'esport com a eina educativa. Per continuar amb l'acció social feta al barri durant els darrers anys , aquest projecte de 2 anys de duració promou l'esport com a eina per adquirir valors educatius, saludables y personals en els sectors més vulnerables de la societat. El projecte coordinat per La Rotllana compta amb la col·laboració de Casa da Juventude de Amarante (Portugal), InformaGiovani (Itàlia) i el Club Korfbal Badalona (Espanya).