Secció Internacional

Els projectes internacionals proporcionen als joves la possibilitat de pensar globalment i actuar localment. Són una finestra al món, ofereixen l’oportunitat per conèixer diferents països i cultures. Ajuden a desenvolupar competències personals i professionals.

INTERCANVIS INTERNACIONALS

Els intercanvis consisteixen en mobilitats internacionals que permeten, a grups de joves de dos o més països, conviure plegats durant un períoded’entre set dies i dues setmanes. Durant l’estada es porta a terme un programa d’activitats amb; tallers, sortides, debats, activitats, etc., dissenyat pels mateixos joves. 

Els intercanvis permeten desenvolupar habilitats socials, competències sociolaborals, i contribueixen a augmentar la sensibilització en relació amb temes socials. Per descomptat són una oportunitat única per conèixer nous països i cultures amb les persones autòctones, i per fer amistats per a tota la vida.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I CODESENVOLUPAMENT. CCD

En un món cada vegada més interconnectat, el codesenvolupament és una de les experiències internacionals que més ens agrada promoure. Permet conèixer realitats molt diferents, amb dificultats, que amb l’ajut de la cooperació mútua poden experimentar canvis positius. 

La cooperació per al codesenvolupament aborda problemes concrets amb respostes específiques, amb esperit d’equip horitzontal i solidari. Les propostes poden tenir diferents opcions per dur-se a terme; cercant suport material o econòmic, treballant en equip amb voluntaris d’altres països, o cooperant en campanyes mediàtiques. Les temàtiques comprenen diferents àmbits com; el medi ambient, el suport a l’educació, o la promoció dels DH. 

FORMACIÓ INTERNACIONAL

Gràcies a programes com Erasmus+ podem oferir propostes de millora de les competències personals i professionals a través dels cursos de formació internacional. També coneguts com a TC.

Aquestes formacions, a realitzar a Badalona o en diferents llocs del món, proveeixen els i les participants de competències socials, milloren les seves habilitats personals, i proporcionen l’oportunitat d’experimentar de forma vivencial, en diferents projectes sobre el terreny, realitats socials que van des de l’associacionisme, l’educació, l’art, a la solidaritat, sigui per una motivació de voluntariat o professional.