Coneix l’escola de Gumal

La nostra visita a Gumal coneixent la seva comunitat, jugant amb els nens i nenes i ajudant a construir la primera escola del poble on cada dia els nens de Gumal poden anar-hi per aprendre, socialitzar i construir un futur millor per ells mateixos i les seves famílies.