L’associació La Rotllana

La Rotllana és una entitat, amb seu social a la ciutat de Badalona, que en els darrer anys ha establert un fort lligam amb la vila de Santa Maria de Palautordera, ja que alguns dels seus membres i professionals resideixen a Palau. Aquest fet ha facilitat que en els darrers anys algunes activitats de lleure d’estiu de la Rotllana es desenvolupessin a Palau, i que amb el temps també es portessin a terme projectes internacionals en cooperació amb la regidoria de joventut, com també campanyes de sensibilització i solidaries amb diverses entitats del poble. 

La relació amb el Senegal es va encetar en el 2014, al entrar en contacte amb la població senegalesa immigrada a Santa Maria de Palautordera, a la que se l’hi va donar suport per fer arribar una ambulància al poble de Dar el Salam, també a la regió de Tambacounda. Mitjançant diverses campanyes econòmiques es va aconseguir comprar una ambulància de segona ma a Catalunya, es va revisar rigorosament i es va tornar a re-equipar, per ser enviada a la casa de salut, equivalent a un centre de salut rural, del poble de Sar el Salam, a on continua donant servei. 

Posteriorment al aconseguiment de la fita de posar en servei l’ambulància el següent repte va ser doble:

  • Donar suport a la constitució d’una associació a el poble de Gumal, Sare Omar ly. 
  • Ajudar als habitants de Gumal a construir i posar en marxa la seva primera escola en la història del poble. L’assignació del primer professor i la posada en marxa del primer espai d’escola es va aconseguir durant l’any 2017 i en l’actualitat l’objectiu central és construir l’equipament escolar definitiu a Gumal. 

L’associació de “Gumal-Sare Omar ly”

Aquesta associació amb una història oficial recent, oficialment reconeguda pel govern de Senegal al 2017, es comença a gestar durant l’any 2015, i porta un procés de més d’un any de treball per a la seva posada en marxa i constitució oficial, fins finalment convertir-se en una organització funcional. 

L’associació neix a partir de la sensibilització dels habitants del poble per unir esforços amb els fills del poble immigrats en diferents llocs del món, amb tal de millorar les condicions materials i socials del poble de Gumal. 

En l’actualitat en principal objectiu de l’associació es centre en aconseguir la creació de la primera escola en condicions del poble per atendre als seus nens. Fins el moment els èxits de l’associació visualment potser poden no semblar molt grans, però per la realitat social de Senegal si que representen grans passos a nivell local per l’historia del poble. 

En primer lloc registrar oficialment l’associació. El que a casa nostra entenem com el procés fàcil i senzill de formalitzar i legalitzar una ONG o associació, a Senegal és molt dificultós per diverses raons com; les mancances de mitjans materials, les dificultats personals de la població, i la manca de cultura i història associativa segons la nostra cultura i manera d’entendre. 

Donat aquest primer pas de constituir-se, el segon gran èxit de l’associació Gumal-Sare Omar ly ha estat, aconseguir el reconeixement de govern central del Senegal a rebre la designació d’un mestre per la seva escola, i aconseguir aixecar la primera estructura física que els hi permetis començar amb l’activitat educativa al poble. En definitiva “la primera escola en la història.