Dinamització als centres de secundaria

DINAMITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDARIA

Dintre dels centres educatius de secundària, i coordinats amb el projecte educatiu de centre, oferim espais i projectes de lleure als alumnes. Amb la missió de millorar el seu trànsit per la secundària i contribuir a atendre les seves necessitats emocionals durant l’adolescència, els hi proporcionem, mitjançant el lleure, les eines perquè puguin ser protagonistes del desenvolupament de les seves motivacions.

Organitzem punts d'informació i mostres pràctiques dels projectes que poden ser d'interès dels alumnes, a l'hora del pati, en diversos instituts de Badalona És una oportunitat per donar a conèixer als joves quines activitats socioculturals i esportives i quines entitats hi ha en el seu barri, i generar espais propis on puguin créixer socialment i professionalment.

Els i les participants gestionen el servei de cantina pels alumnes del centre INS Júlia Minguell durant les hores del pati. Els beneficis de la gestió del bar es destinen a projectes de cooperació internacional. Més enllà de la gestió de la cantina solidària, els grup ha ampliat la seva participació a altres activitats vinculades al projecte ACT-JOVE a dintre i fora del centre.