Transparència

Pots consultar les dades sobre transparència en els següents documents:

  1. MEMÒRIA ENTITAT 2021
  2. DADES GRÀFIQUES RESULTAT 2021
  3. PRESSUPOST ROTLLANA 2022
  4. RETRIBUCIONS ROTLLANA 2022
  5. CERTIFICAT HISENDA 2022
  6. CERTIFICAT SEGURETAT SOCIAL 2022

Junta directiva

Isabel Sánchez García – Presidenta

Daniel Arellano Correa – Administrador

Octavio Moreno Martin – Secretari

Sergio Ortega García – Vocal

Salvador Periago Fernández – Secretari administració

Leonor Gallardo de la Torre – Vocal