Pla d’igualtat 2023 -2024

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures ordenades, prioritzades i calendaritzades en el sí d’una empresa o entitat, amb l’objectiu de conduir un procés vers l’equitat de gènere en la seva organització interna i, d’aquesta manera, contribuir a la igualtat real i efectiva de la societat en general.

Els objectius generals que guien la diagnosi i l’elaboració del primer pla d’igualtat de La Rotllana són els següents:
a. Reforçar el compromís de l’entitat per avançar en matèria d’igualtat de gènere
b. Identificar els obstacles i barreres que dificulten la igualtat de gènere a l’entitat
c. Incorporar de manera transversal el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna de l’entitat
d. Enfortir la coherència i l’impacte de les activitats i programes de l’entitat pel que fa a la igualtat de gènere a través de la correlació entre el discurs i la pràctica interna.

Llegeix el pla d’igualtat de La Rotllana 2023 – 2024