Secció Sociocomunitaria

Des dels projectes sociocomunitaris hem apostat per donar, rebre i compartir recuperant el carrer com a punt de trobada, com a alternativa a la degradació urbanística i dèficits de convivència en els barris perifèrics de Badalona.

Ha estat important trobar punts de suport com el voluntariat al barri, i el treball en xarxa. Gràcies a això hem pogut oferir serveis com l’acollida als nouvinguts, i propostes per les trobades en la diversitat i intergeneracionals.