JOVES

Hem fomentat, des de l’educació no formal, la inclusió i arrelament dels i les joves al seu entorn i a les xarxes socials. A partir de propostes socioeducatives basades en el peer to peer i l’aprenentatge i servei. Hem donat eines i recursos per l’apoderament dels i les adolescents i joves, mitjançant el suport a les seves pròpies iniciatives, o proposant activitats dirigides a despertar les seves motivacions i incrementar les seves habilitats personals, competències socials, i la seva capacitació sociolaboral.

Objectius

  • Estimular l’esperit emprenedor i la creativitat
  • Fer seguiment a joves amb situació de vulnerabilitat i risc social.
  • Oferir alternatives al lleure amb activitats i espais gestionats pels mateixos joves.
  • Potenciar la mobilitat juvenil a través d’intercanvis entre joves de diferents països.

Projectes: