COMUNITAT

Accions alternatives ala degradació social que pateixen els barris amb altes taxes d’atur. L’objectiu es el de recuperar la societat cooperativa vers l’individualisme que aïlla a les persones i allunya les comunitats, especialment en barris on la multiculturalitat en ocasions fa molt complicada la convivència per la manca de dinàmiques positives.