INFANTS

A través de l’educació en lleure, treballem amb el infants i les seves famílies per donar resposta a les necessitats del seu entorn amb l’objectiu de prevenir situacions d’exclusió social.