COMUNITAT

Projecte Lligams

projecte lligams

En un entorn amb una densitat de població de les més grans d’Europa i amb una diversitat cultural també molt elevada, hem desenvolupat propostes per a la cohesió social, l’acollida i la interrelació scial generant espais comuns i d’intercanbvi, propostes de formació i suport personalitzat a pesrones amb una situació de risc.

Des del projecte Lligams donem suport a persones nouvingudes i autoctones, cobrint necessitats material i sianitàries bàsiques, assesorant en la tramitació d’ajuts socials, orientant en la derivacioó i acompanyament en la xarxa de serveis socials però sobretot acollintprojecte Lligams de forma personalitzada les dificultats ecnòmiqus i socials ue cada persona o família ens ha demnadat.

A través del projecte contribuïm a la cohesió social dels barris mitjançant la creació d’espais de trobada entre veïns,  ja sigui a travçes de les activitats obertes als barris com a través d’espais socioformatius a la seu de l’entitat.

– Suport Formatiu

Tallers socioformatius en TIC, llengües i servei d’oriebtació laboral. Els tallers tene els objectius d’oferir recursos formatius, omplir espais d’oci amb accions sociabilitzadores, promoure el voluntariat local i establir relacions entre persones de diferents porcedències.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *